Macbook pro 13″ 2015 i5 ram 8gb ssd 256 99%

14.000.000 

𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 𝟏3″ 𝟐𝟎𝟏5
👉𝐂𝐨𝐫𝐞: 𝐢5-𝟐.7𝐆𝐇𝐳
👉𝐑𝐚𝐦: 8𝐆𝐁
👉𝐎̂̉ 𝐂𝐮̛́𝐧𝐠: 𝐒𝐒𝐃256𝐆𝐁
👉𝐌𝐚́𝐲: Đ𝐞̣𝐩 𝟗9%
preloader