Macbook pro 13″ 2013 i7 Ram 16Gb SSD 512GB 99%

13.000.000 

🍎 𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 𝟏3″ 𝟐𝟎𝟏𝟑 🔺
👉𝐂𝐨𝐫𝐞: 𝐢𝟕-𝟐.𝟖𝐆𝐇𝐳
👉𝐑𝐚𝐦: 𝟏𝟔𝐆𝐁
👉𝐎̂̉ 𝐂𝐮̛́𝐧𝐠: 𝐒𝐒𝐃𝟓𝟏𝟐𝐆𝐁
👉𝐌𝐚́𝐲: Đ𝐞̣𝐩 𝟗𝟖% – 𝐅𝐮𝐥𝐥𝐛𝐨𝐱 đ𝐚̂̀𝐲 đ𝐮̉ 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧
preloader