Macbook air 13″ 2017 I5 Ram 8GB SSD 256 99%(MQD42)

14.500.000 

  𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐀𝐢𝐫 𝟐𝟎𝟏𝟕
👉𝐂𝐨𝐫𝐞: 𝐢𝟓-𝟏.𝟖𝐆𝐇𝐳
👉𝐑𝐚𝐦: 𝟖𝐆𝐁
👉𝐎̂̉ 𝐂𝐮̛́𝐧𝐠: 𝐒𝐒𝐃𝟐𝟓𝟔𝐆𝐁
👉𝐒𝐨̂́ 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐬𝐚̣𝐜 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐭𝐨̛́𝐢 𝟏𝟎 𝐥𝐚̂̀𝐧
👉𝐌𝐚́𝐲: Đ𝐞̣𝐩 𝟗𝟗% 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐛𝐨𝐱 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧
preloader