Macbook pro 2017 i7 ram 16gb SSD 512 màu gray máy 99%

22.000.000 

🍎 𝐌𝐚𝐜𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐫𝐨 𝟐𝟎𝟏𝟕 15″ 🔺
👉𝐂𝐨𝐫𝐞 𝐢7
👉𝐑𝐚𝐦: 16𝐆𝐁
👉𝐎̂̉ 𝐂𝐮̛́𝐧𝐠: 𝐒𝐒𝐃512𝐆𝐁
👉Card màn hình 4GB
👉𝐌𝐚́𝐲: Đ𝐞̣𝐩 𝟗𝟗%
👉𝐌𝐚̀𝐮: 𝐆𝐫𝐚𝐲
🎉𝐺𝑖𝑎́ 𝑏𝑎́𝑛: 22.0𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝑉𝑁Đ 🤩
preloader