USB 3.0/3.1 Transcend JetFlash 790K

Kết nối SuperSpeed ​​USB 3.1 Gen 1 USB 3.0/3.1, Transcend JetFlash 790k có cấu trúc chắc chắn, không nắp và các phần mềm quản lý dữ liệu tiên tiến.

preloader