MacBook Pro Retina 13 inch 1.4GHz i5/ 8GB Ram/ 256GB SSD 2TB3 Silver 2020

25.000.000 

  • 𝐂𝐏𝐔: 𝐢𝟓
  • 𝐑𝐚𝐦: 𝟖𝐆𝐁
  • Ổ cứng : 𝐒𝐒𝐃𝟐𝟓𝟔𝐆𝐁
  • Máy : đ𝐞̣𝐩 𝟗𝟗%
  • Màu: Silver
preloader