Giới thiệu Apple Việt Nam

Chúng tôi mong muốn làm mọi thứ luôn tuyệt vời

Apple hoạt động kinh doanh có đạo đức, trung thực và tuân thủ đầy đủ pháp luật. Chúng tôi tin rằng cách chúng tôi tự ứng xử cũng rất quan trọng đối với thành công của Apple cũng như việc tạo ra những sản phẩm tốt nhất trên thế giới.

Các chính sách về Tuân thủ và Hành vi Kinh doanh của chúng tôi là nền tảng cho cách chúng tôi kinh doanh và cách chúng tôi áp dụng các giá trị của mình vào thực tế hàng ngày.

01

Trải nghiệm người dùng

Việc Apple luôn đưa ra những tuyển bố cam kết thương hiêu đầy tham vọng này dĩ nhiên khiến thương hiệu phải đối mặt với nhiều thách thức lớn để có thể đáp ứng được các hứa hẹn đó. Các sản phẩm sáng tạo, thiết kế đẹp, tiện dụng và công nghệ hàng đầu mà Apple cung cấp không chỉ được thiết kế cho phù hợp với tuyên bố cam kết thương hiệu, mà còn là nền móng giữ vững giá trị thương hiệu của hãng.

02

Tính cách thương hiệu

Tính cách thương hiệu của Apple cũng là về sự đơn giản, loại bỏ sự phức tạp ra khỏi cuộc sống; thiết kế sản phẩm hướng theo người sử dụng; và việc trở thành một công ty mang tính nhân văn thực sự bằng sự kết nối chân thành với khách hàng. Thông qua những phẩm chất trên, Apple đã trở nên cực kỳ hữu ích với mọi người (và các doanh nghiệp) khi họ cố gắng đạt được mục tiêu của mình.

03

Xây dựng thương hiệu

Vốn thương hiệu và đặc quyền của khách hàng mà Apple thể hiện vô cùng mạnh mẽ. Ví dụ, sự ưa thích các sản phẩm của Apple trong “cộng đồng Mac” không chỉ giữ cho công ty tồn tại trong phần lớn thời gian ở thập niên 90 (từ góc độ kinh tế hợp lý mà nói, điều này giống như một tình huống thất bại không thể nào tránh khỏi) mà thậm chí còn giúp công ty có thể duy trì giá bán ở mức ổn định. Đây chính là một loại “bảo hiểm” của thương hiệu so với các đối thủ cạnh tranh.

Các sản phẩm tuyệt vời của Apple

iPhone

Watch

Music & More